"A mesa e manteis" de Xavier Castro


Un libro académico da historia da alimentación de Galicia onde se mencionan, entre outros, a Picadillo, Ángel Muro (El Practicón), Cunqueiro, Cabanilla

Ver máis