A gastronomía eumesa na literatura

Agustín Fernández Paz é un dos máis notabeis escritores galegos contemporáneos. Na súa obra "Non hai noite tan longa" ofrece unha ollada crítica sobre os últimos anos do franquismo. Ambientada na nosa comarca, que tan ben coñece Fernández Paz, a obra percorre os feitos máis salientabeis da historia recente do noso país.
Nun dos párrafos des

Ver máis