O trigo do país

Triticum aestivum var. "Callobre". Trátase da variedade de trigo sementada en toda Galicia dende tempos remotos, coa que se elaboraba o pan galego. O trigo "Callobre" é unha variedade de trigo brando, caracterizada por unha maior altura que as variedades foráneas. O cultivo de trigo en Galicia foi diminuíndo constantemente ate hoxe

Ver máis